Życzenia po śląsku

Życzenia po śląsku:

Święta Bożego Narodzenia

Radosnych Godōw! Winszuja, coby Wōm nowo porodzōny Pōnbōczek błogosławiyli; cobyście znŏdli mocka gyszynkōw pode krisbaumym; mandle ze makōwkōw niy stanyły we gŏrdzielu; coby te świynta bōły richtig czasym spyndzōnym do kupy ze familijōm.

Radojści mŏckã na te Świynte Gŏdy
Co by Wōm Dzieciōntko pod strōmek prziniysło
Mjyôjści, Zdrŏwio, Nadzieje a Wiary
Co by na Nowy Rŏk bes’kŏżdydziyń stykło!
Cŏłkim siercym wszyjskim winszujymy

Autor: Marek Plura

Na Godne Świnta winszujymy wszyjskim naszym czytelnikōm srogich gyszynkōw ôd Dzieciōntka, co byście sie niy ôbjedli makōwkami a mŏczkōm i co byście te Boskie Narodzynie przeżyli ze familijōm w uciesze i przōniu, a na Bezrok co by Wōm sie darziło jak nigdy.

Autor: Jaskółka Śląska

Wszistkygo Nojlypszygo we ty świynta Bożygo Narodzynia . Życza, coby Wom ni braklo karpfa, makowek i moczki abo i kołocza ze posypkom.  I coby glaskugle na krisbaumie lśnioly blaskym zapocialym.  Cobyście zowżdy byli gryfni i zdrowi.
Coby Wom pszali Wasze matule, łojce, bajtle, synki, braciki dziołchy, ołpy, omki, onkle, ciotki, teście i inksze szwigermutry. Życza tysz, coby bez cołki nastympny rok, sznity boły durchś rubo poszmarowane łomastom i coby do tego, wusztu i inkszych maszketów niy zbrakło !
No i po wilyji co by Dzieciontko trefioło do Wos z najgryfniyjszymi z gryfnych gyszynków.

Autor: Aleksandra Mazur

Niychej Dzieciontko szczyńściym Wos darzy
Zdrowie do tymu co tako marzy
A familijom pszonie na zowdy
Siył fest dołoży jako tyż prowdy.

Autor: Bronisław Wątroba

Pamiyntejcie Rostomili,
nie wyznocie sie na chwili,
kej Dzieciontko do Wos przidzie
i geszynki zoboczycie.

I miarkujcie co godajom
ludzie co sie tukej znajom:
„Jako Wilijo, taki rok”,
więc wejrzyjcie sam na blog!

Źródło: http://odkrywajacslask.wordpress.com/2011/12/23/zyczenia/ 

 

Już za chwila śwjynta sóm
Tuż życzynia wóm sam dóm

Jak tradycjo nakazuje zawsze na śwjynta
mjech z tymi winszowaniami sie rosuje
Tuż wóm życza śwjont wesołych
z familijom wilijo jejś za jednym stołym
karpja,makówki i moczka
możecie jejś z jednego gorczka
łopłatkym sie łomanio
ji z serca se winszowanio
zdrowjo ji wszyskigo nojlepszego
na kożdy dziyń życio waszego
geszynków od DZIECIONTKA małego
pod chojinkóm dlo wos kożdego
co by sie wszyskim darzyło
ji dobrze bez starości żyło

Trzi królowie Monarchowie
kaj sie uwijocie
mocie mirra i kadzidło
i skrzinka we złocie
Jezus dzisioj narodzony
raczkom błogosławi
bo tym swojym narodzyniym
prziszeł by nos zbawić

Trzi królowie monarchowie
żodyn niy łobuty
ponoś było wos aż śtyrech
czworty szoł na skróty
poloz borok se na przełaj
i łaził po krzokach
a jak prziszeł do betlyjki
to było po ptokach

Herod wściekły szarpie brodom
korona mu spadła
jak usłyszoł ło Jezusie
giymba mu opadła
lotoł po swoich komnatach
ni móg sie łopanować
bezto kozoł wszytkich bajtli
zaroz wymordować

Aż prziszła na niego kryska
i giymba mu zbladła
mysloł bydzie królym świata
śmiertka go dopadła
zaroz kosom łeb uciyna
łoberwoł kadzidłym
po tym z piekła prziszeł dioboł
i wzion go na widły

W Betlejym,we szopie-rodzi sie Jezusek
niy mo zogoweczka-niy mo tyz pieluszek
na sianeczku lezy-osiolek go grzeje
pastyrze mu grajom-jego przijociele
Maryjka i Jozef-festy sie starajom
jako to Ponboczka-w biydzie wychowajom
I dzisiej tyz momy-jednake staranie
czy czasu nom styknie-na dzieci chowanie
dzisiej nasze dzieci-prawie wszystko majom
ale durs na nuda-wszystke narzykajom
izby wyglondajom-jak z graczkami sklepy
loni znojsc niy umiom-przi niczym uciechy
Pytomy sie wszyjscy-czy to nasza wina
ze czasu niy momy-ze nos przi nich niy ma?
bestoz na te swiynta-szczyrze zycza wszystkim
znojdzcie czas dlo dzieci-od samy kolybki
znojdzcie czas na godka-na ksionzek czytanie
na szpacyr,na kino-berow osprawianie
to co my im domy-stokroc do nos wroci
zodne take dziecko-lojcow niy porzuci!

Witom ze ślonskom kolyndom.

Toż Dzieciontko sie nom rodzi
We stajynce betlejymski
Nawet Herod niy zaszkodzi
Ze Jezusa krol niyziymski

Przi bydlontkach w żłobku leży
Durś pastuszki mu śpiywajom
I trzech myndrcow drapko bieży
Pokłon Jymu dyć skłodajom

Ze Wilijom wos niy dziwo
Że sie cuda nawet dziejom
Ech – Maryjo jest szczyńśliwo
Lica jyj tyż ciyngym śmiejom

Pan nad pany choć maluśki
Wiarom wielki chnet sie stanie
Łod Dzieciontka gryfny buźki
Złu w świat leci z tym wyzwanie

Wielkanoc

Srogo zima poszła w dal,
Gibko seblyccie z karku szal.
Wartko idom jak ze szlojdra ku nom,
wesołe święta Wielkiej Nocy

Hazok kuko zza krzoka na drugego hazoka. Idymy na świyncone, bier koszyk, pakuj jajca i wyndzone, wusztym bydzie woniac wszyndzie, a kapelon godać bydzie: nich w te świnta klara świci, kożdy karlus kibel wody chyci, lejom chopcy, piszczom frelki, nich te świnta tak po slonsku bydom szwarne, a po polsku wyjątkowe i po prostu zdrowe.

Wielkanoc ku nōm prziszła
Radość nōm prziniysła!
Pōn Jezus zmartwychstōn
Ludzi zaś piastuje
Hazŏk ze uciechy
Geszynki rychtuje!
Pōnbōczek rostōmiyły
Klarōm bôgōsławi
A Świynty Duch dycki
ôde’złego zbawi!

Mokrego Śmiyrgustu,
Od hazoka dużo kustu,
Gryfnych kroszonek.
Wnszujymy piynknej a bogatej Wielkij Nocy!

Źródło: http://odkrywajacslask.wordpress.com/ 

Urodziny

Dzisioj w dniu Twojego geburstagu
Życza Ci kupa uciechy
Aby żodne choróbsko Cie nie trzimało
Coby wszyscy Ci pszoli
Z życio boł fest zadowolony
I dostoł kupa geszynków !

Śląskie zwyczaje świąteczne. Sprawdź czy znasz?

Rozwiąż QUIZ już teraz!

 

4 komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *