Życzenia po śląsku

Zebrane zostały tutaj życzenia po śląsku na urodziny, Boże Narodzenie, Wielkanoc, Barbórkę. Na tej stronie znajdziesz życzenia po śląsku na szczególne okazje w naszym życiu. Możesz z nich korzystać do woli!

-

Zebrane zostały tutaj życzenia i wierszyki po śląsku na urodziny, Boże Narodzenie, Wielkanoc, Barbórkę i Nowy Rok. Na tej stronie znajdziesz życzenia po śląsku na szczególne okazje w naszym życiu. Możesz z nich korzystać do woli. W mirę możliwości będę dodawać także życzenia z innych okazji.

Jeśli chciałbyś się podzielić swoimi życzeniami to nie wahaj się i wyślij mi maila na adres tuudi@tuudi.net.

kliknij aby przejść do wybranych życzeń po śląsku

życzenia po śląsku
życzenia po śląsku i wierszyki

Życzenia po śląsku na Święta Bożego Narodzenia

Radosnych Godōw! Winszuja, coby Wōm nowo porodzōny Pōnbōczek błogosławiyli; cobyście znŏdli mocka gyszynkōw pode krisbaumym; mandle ze makōwkōw niy stanyły we gŏrdzielu; coby te świynta bōły richtig czasym spyndzōnym do kupy ze familijōm.


Na te Świenta kiedy Pon Buczek sie narodził
życza: coby chróbska sie Wos nie trzimały,
byście sie do sia usmiechali,
bajtlom dużo gyszynków od Dzieciontka,
Zycza tyż coby śnieguloka szło ulepić
i na szlynzuchach możno było pokiełzać
i przajcie sie wzajymnie.


Na Gody winszuja Ci, co by narodzōny dzisiej Pōnbōczek bogosławił, miyj swoja familijo i kamratōw zawdy w zŏcy, przoj wszyjskim – tyż tym kerzy Tobie niy przajōm. Znojdź pod kristbaumem kupa gyszynkōw, pamiyntej ô winszowaniu z sōmsiadami, zjydz trocha moczki i makōwek. Na sōm kōniec winszuja szczyńściŏ, zdrowiŏ i uciechy!

Autor: Łukasz Tudzierz


Na Godne Świnta winszujymy wszyjskim naszym czytelnikōm srogich gyszynkōw ôd Dzieciōntka, co byście sie niy ôbjedli makōwkami a mŏczkōm i co byście te Boskie Narodzynie przeżyli ze familijōm w uciesze i przōniu, a na Bezrok co by Wōm sie darziło jak nigdy.

Autor: Jaskółka Śląska


Wszistkygo Nojlypszygo we ty świynta Bożygo Narodzynia . Życza, coby Wom ni braklo karpfa, makowek i moczki abo i kołocza ze posypkom.  I coby glaskugle na krisbaumie lśnioly blaskym zapocialym.  Cobyście zowżdy byli gryfni i zdrowi.
Coby Wom pszali Wasze matule, łojce, bajtle, synki, braciki dziołchy, ołpy, omki, onkle, ciotki, teście i inksze szwigermutry. Życza tysz, coby bez cołki nastympny rok, sznity boły durchś rubo poszmarowane łomastom i coby do tego, wusztu i inkszych maszketów niy zbrakło !
No i po wilyji co by Dzieciontko trefioło do Wos z najgryfniyjszymi z gryfnych gyszynków.

Autor: Aleksandra Mazur

Poczytaj więcej o śląskich zwyczajach świątecznych


Niychej Dzieciontko szczyńściym Wos darzy
Zdrowie do tymu co tako marzy
A familijom pszonie na zowdy
Siył fest dołoży jako tyż prowdy.

Autor: Bronisław Wątroba


Pamiyntejcie Rostomili,
nie wyznocie sie na chwili,
kej Dzieciontko do Wos przidzie
i geszynki zoboczycie.

I miarkujcie co godajom
ludzie co sie tukej znajom:
„Jako Wilijo, taki rok”,
więc wejrzyjcie sam na blog!

Źródło: http://odkrywajacslask.wordpress.com/2011/12/23/zyczenia/ 


Już za chwila śwjynta sóm
Tuż życzynia wóm sam dóm

Jak tradycjo nakazuje zawsze na śwjynta
mjech z tymi winszowaniami sie rosuje
Tuż wóm życza śwjont wesołych
z familijom wilijo jejś za jednym stołym
karpja,makówki i moczka
możecie jejś z jednego gorczka
łopłatkym sie łomanio
ji z serca se winszowanio
zdrowjo ji wszyskigo nojlepszego
na kożdy dziyń życio waszego
geszynków od DZIECIONTKA małego
pod chojinkóm dlo wos kożdego
co by sie wszyskim darzyło
ji dobrze bez starości żyło


Trzi królowie Monarchowie
kaj sie uwijocie
mocie mirra i kadzidło
i skrzinka we złocie
Jezus dzisioj narodzony
raczkom błogosławi
bo tym swojym narodzyniym
prziszeł by nos zbawić

Trzi królowie monarchowie
żodyn niy łobuty
ponoś było wos aż śtyrech
czworty szoł na skróty
poloz borok se na przełaj
i łaził po krzokach
a jak prziszeł do betlyjki
to było po ptokach

Herod wściekły szarpie brodom
korona mu spadła
jak usłyszoł ło Jezusie
giymba mu opadła
lotoł po swoich komnatach
ni móg sie łopanować
bezto kozoł wszytkich bajtli
zaroz wymordować

Aż prziszła na niego kryska
i giymba mu zbladła
mysloł bydzie królym świata
śmiertka go dopadła
zaroz kosom łeb uciyna
łoberwoł kadzidłym
po tym z piekła prziszeł dioboł
i wzion go na widły


W Betlejym,we szopie-rodzi sie Jezusek
niy mo zogoweczka-niy mo tyz pieluszek
na sianeczku lezy-osiolek go grzeje
pastyrze mu grajom-jego przijociele
Maryjka i Jozef-festy sie starajom
jako to Ponboczka-w biydzie wychowajom
I dzisiej tyz momy-jednake staranie
czy czasu nom styknie-na dzieci chowanie
dzisiej nasze dzieci-prawie wszystko majom
ale durs na nuda-wszystke narzykajom
izby wyglondajom-jak z graczkami sklepy
loni znojsc niy umiom-przi niczym uciechy
Pytomy sie wszyjscy-czy to nasza wina
ze czasu niy momy-ze nos przi nich niy ma?
bestoz na te swiynta-szczyrze zycza wszystkim
znojdzcie czas dlo dzieci-od samy kolybki
znojdzcie czas na godka-na ksionzek czytanie
na szpacyr,na kino-berow osprawianie
to co my im domy-stokroc do nos wroci
zodne take dziecko-lojcow niy porzuci!


Witom ze ślonskom kolyndom.

Toż Dzieciontko sie nom rodzi
We stajynce betlejymski
Nawet Herod niy zaszkodzi
Ze Jezusa krol niyziymski

Przi bydlontkach w żłobku leży
Durś pastuszki mu śpiywajom
I trzech myndrcow drapko bieży
Pokłon Jymu dyć skłodajom

Ze Wilijom wos niy dziwo
Że sie cuda nawet dziejom
Ech – Maryjo jest szczyńśliwo
Lica jyj tyż ciyngym śmiejom

Pan nad pany choć maluśki
Wiarom wielki chnet sie stanie
Łod Dzieciontka gryfny buźki
Złu w świat leci z tym wyzwanie


QUIZ - Śląskie zwyczaje świąteczne. Sprawdź czy znasz?

Niychej Wom Dzieciontko darzy
Zyszczy tako co sie marzy.

Bronisław Wątroba


Czego winszować Wom ze Godami?
Pewnikym wiycie dobrze to sami
Dyć szkryfna tako – Serca zocnego
By bliźni zowdy trefioł do niego.

Bronisław Wątroba


Ze Godami chca winszować
Wiyncy Ślonska w naszy duszy
Z niym co rano w dzionek stować
Do roboty tako ruszyć

Ze Godami chca winszować
Zdrowio szczyńścio pomyślności
Mo Ponboczek łaski dować
Radość w familijoch gościć.

Bronisław Wątroba

Życzenia noworoczne po śląsku 

Winszuja Ci wszyjskigo nojlepszego w Nowym Roku:
Pōmyślności, szczyńściŏ i zdrowiŏ,
Niych społniōm sie wszyjske Twoje plany i marzeniŏ!


Radojści mŏckã na te Świynte Gŏdy
Co by Wōm Dzieciōntko pod strōmek prziniysło
Mjyôjści, Zdrŏwio, Nadzieje a Wiary
Co by na Nowy Rŏk bes’kŏżdydziyń stykło!
Cŏłkim siercym wszyjskim winszujymy

Autor: Marek Plura


Skuli tego co to niydugo bydymy mieli Gody wiynszuja wszyskim:

Kupa uciechy skuli czasu spyndzonego ze swojom familijom,
Bo mōm taki gyfil, że to je nojważniejsze we Godach.
Mocka gyszynkow ôd Dzieciontka pod Krisbaumym,
Pomaszkećcie sie moczkōm , makōwkami, bombonami…
Dejcie ino pozōr na karpia i ôd niygo ôści.
Dychnijcie sie dobrze a niy napiercie sie za fest we Silwestra,
Co by niy zdychać na kacu we Nowy Rok.
Wiynszuja Wōm tyż pomyślności, zdrowio a blank dobrego Nowego Roku.
Autor: Michał Lukaszczyk

Życzenia po śląsku na Wielkanoc

Srogo zima poszła w dal,
Gibko seblyccie z karku szal.
Wartko idom jak ze szlojdra ku nom,
wesołe święta Wielkiej Nocy


W Wielonoc sie fajno miyjcie:
Do kościoła se zajrzyjcie,
Pōmalujcie jajec sto.
Niych Wōm co hazoczek do,
Jydzcie co na stole leży,
Lyjcie baby jak noleży.
– Jak wōm sie zmierznie świyntowanie,
To legnijcie na tapczanie.


Hazok kuko zza krzoka na drugego hazoka. Idymy na świyncone, bier koszyk, pakuj jajca i wyndzone, wusztym bydzie woniac wszyndzie, a kapelon godać bydzie: nich w te świnta klara świci, kożdy karlus kibel wody chyci, lejom chopcy, piszczom frelki, nich te świnta tak po slonsku bydom szwarne, a po polsku wyjątkowe i po prostu zdrowe.


Wielkanoc ku nōm prziszła
Radość nōm prziniysła!
Pōn Jezus zmartwychstōn
Ludzi zaś piastuje
Hazŏk ze uciechy
Geszynki rychtuje!
Pōnbōczek rostōmiyły
Klarōm bôgōsławi
A Świynty Duch dycki
ôde’złego zbawi!


Mokrego Śmiyrgustu,
Od hazoka dużo kustu,
Gryfnych kroszonek.
Wnszujymy piynknej a bogatej Wielkij Nocy!

Źródło: http://odkrywajacslask.wordpress.com/ 


Wielkanoc ku nōm prziszła
Radość nōm prziniysła!
Pōn Jezus zmartwychstōn
Ludzi zaś piastuje
Hazŏk ze uciechy
Geszynki rychtuje!
Pōnbōczek rostōmiyły
Klarōm bôgōsławi
A Świynty Duch dycki
ôde’złego zbawi!

Autor: Marek Plura


Na te Świynta Wielki Nocy
Kere z wiosny nom przichodzom
Jajcym, kurkom i barankym
Maszkytami niych posłodzom
Śmingus Dyngus we pyńdziałek
Locie wodom, parfinami
Przeca dobrze ło tym wiycie
Sercym, duszombyda z Wami
Toż winszuja Wom ludkowie: baby, chopy nasze zocne
Coby w zdrowiu i radości
Przeszły Świynta Wielkanocne !
Ze świontecznym
powinszowaniym: <podpis>

autor: Barbara Politaj


Kej bez świynta serce ôtworzysz
spōmnisz,
jako utropiōł Kristus..
Miarkujesz przeca,
Wiela żeś bolōnczki zadowoł
darymnie kōńcym…
I chocioż wiysz,co juże terozki
w widnyj Twojij duszōntki
ôdrodzōnym sercu
skuli ôd ônego utropiynio,
przeboczynio bolōnczkōm
Twoji żole blank ściszo…
Uśmiychnij sie,
klynknij , porzykej
… Ôn s umrzitych stanyty..
i juże s Tobōm je…

Życzenia po śląsku na urodziny

Dzisioj w dniu Twojego geburstagu
Życza Ci kupa uciechy
Aby żodne choróbsko Cie nie trzimało
Coby wszyscy Ci pszoli
Z życio boł fest zadowolony
I dostoł kupa geszynków!


Wszyskigo najlepszego
Geburstagu radosnego
Szczynścio na kożdym kroku
We wszyskich życio roków
Co by pomalutku lecioł czas
A we życiu buł tyż szpas

autor: Urszula Oślislok


Jŏ ci dzisio tela życza
Byś bōł gibki jak małpica
Zdrowy choby kōń
A udźwignyć mōg jak wōł
Co do życiŏ ci poczeba
Knebel wusztu sznyta chleba
Miłowaniŏ gryfnej frele
Co byś widziŏł wielki brele
A ku tymu halba srogŏ
I do 100 -tki żyć morowo

autor: Urszula Oślislok


Łod samego rana
Szczylajom szampany
Niych twój cołki żywot
Bydzie fest udany
A zdrowiczko nigdy
By niy szwankowało
No i w portomelu

autor: Urszula Oślislok


Co by dycki zdrowi było
Szōstka w lotka sie cylnyło
Co by żŏdyn niy nerwowŏł
Kożdy pjyknie przygadowŏł
By ci dzisio winszowali
Po słodkim dziubeczku dali
A jŏ życza nŏjlepszego
I życiŏ fest wesołego

autor: Urszula Oślislok


Życzenia po śląsku na inne okazje

Z okazji urodzin miasta Katowice:

Kej 152 lata tymu Katowice erbły prawa mjejskie, były juz na Ślonsku znacniejsze gminy. Starse i barzi łozwiniynte. Tak sie porobjoło przez te 152 lata, na ty naszy ziymi, że dzisioj somzeście stolicom Metropolji Ślonski. To przed Wami fes srogo robota do zrobjynio. Ale wjerza w to i tego Wom winszuja, że docie rada. Bo mocie na cym budować. Wasza historjo, tradycjo i ludzie to som gronta, na ftorych możecie postawić srogi i gryfny familok dlo cołki Metropolji.

Winszuja Władzom mjasta cobyście cołki cas dowali pozor na to, że rzondzynie to sużba. I cobyście poradziyli paczeć, niy na rok, dwa do przodku, ale na nastympne 152 lata.
Winszuja Wom – mjyszkańcom – cobyście sie mogli asić, skiż rozwoju Waszy gminy.
Winszuja Wom, ftorzi mocie fabryki, gyszefty, cobyście sie durś lepi mjeli. I coby skuli Wos rosła gospodarczo siyła tego regjonu.
Winszuja Wom, ftorzi ucycie modych, cobyście na grontach naszy ślonski tradycji wyucyli pokolynie, ftore sztajgnie Katowice i Ślonsk na som wjyrch w Europje.
Winszuja Wom, ludziom kultury, niych Katowice Mjasto Łogrodow bydzie takom zogrodkom kaj jes na co popaczeć, kaj jes cego posuchać, kaj sie idzie trefić, kaj ludzie przajom sztuce.

Niych tyn Jubileusz do Wom wjela radości i uciechy, niych bydzie okazjom coby sie trefić s kamratami, powspominać Waszo tradycjo i popaczeć do przodku, coby tu jesce zrychtuwać na prziszłoś.
Skiż ty rocznicy dali Wos pozdrowić wszyscy, ftorzi mjyszkajom w Radzionkowie.

autor: Gabriel Tobor

Życzenia po śląsku na Barbórkę dla górnika

Z okazji Świynta Grubiorza
winszuja Ci szczynścio na grubie,
tela wiela zjazdów tela wyjazdów,
Niych Cie Twoja patronka Świynto Barbra
łochranio łod wszystkigo złego,
A Ponbóczek Niych Cie szczynśliwie
dokludzi do pyndzyje!

Szczynść Boże!


Wielke świynto na grubie to było
We cechowni sie rzykać zaczyło
Potym śleper ze sztajgrym we zgodzie
Do kościoła szli w gryfnym pochodzie

Przodym piyknie łorkestra zagrała
We mundurach dyć maszerowała
Za niom poczty taszczyły sztandary
Dalyj reszta bergmoński szła wiary

A w kościele mioł farorz kozanie
Ło gorniczym durś godoł łon stanie
Niyjednymu naciepoł w te
By Barborka mioł zowdy we duszy

Po mszy wszyscy na gruba wrocali
Teroz tukej se zafajrowali
Nowych gwarkow przijyli do wiary
Jak łobyczoj nakozoł im stary

Richtig fajer to był po niyszporach
Piwo loli do kufli w ta pora
Mode ślepry tyż czynsto stowiali
I niy wszyscy do nocy szczimali.

Bronisław Wątroba


Patronka z bergmonym na tym dole była
Przed wielgim niyszczyńściym czynsto go chroniyła
Czasym jak mu wongel blysnoł mocno w łoczy
Myśloł że jom we nim choć ździybko łoboczy

Doczekoł sie w końcu łon pyndzyji swoji
Dyć teroz ło żywot ciyngiym sie zaś boji
Jak downiyj se rzyko ło trocha tyj mocy
Dlo swojyj Barborki – bo jom mo we zocy.

Bronisław Wątroba

Życzenia po śląsku na 50 urodziny / Abrahama

Winszujymy Ci wszyjskigo nojlepszego na Twojigo Abrahama
Niych Twoje dni bydōm cołki szczyńściŏ i radości
Winszujymy co by chorōbska sie niy trzimały
dziyci w zdrowiu chowały, a chop sie zowdy suchoł.
Pamiyntej, iże piyńćdziesiōnt to niy mŏ tak wiela:
w bojtliku na sprŏwōnki niy styknie.

Życzenia po śląsku na chrzest

Z ôkazyje Krztu Świyntego winszujymy Ci:
coby Pōnbōczek piastowali Cie bez cołki życie,
aby kożdy nastympny dziyń boł dlŏ Ciebie i Twojich Fatrōw
gryfny, szczyńśliwy a cołki w uśmiychu.
Miyj w zŏcy kożdego czowieka,
pamiyntej aby przŏć swojim bliskim.

Życzenia po śląsku na dzień babci i dziadka 

Skuli Dnia Starki winszujã Ci dużo zdrowiŏ, uśmiychu na kożdy dziyń jak tyż błogosławiyństwa bożego. Niych uśmiych dycki bydzie na Twojich ustach! Przajã Ci, Twōj Jorg.


Skuli Dnia Starzika chciołbych Ci winszować wszyjskigo nojlepszego, zdrowiŏ, pōmyślności jak tyż miyłowaniŏ ôd nojbliższych. Niych kożdy dziyń bydzie dlŏ Ciebie szumnõ przigodōm!

Życzenia po śląsku na Dzień Kobiet

Z przileżytości Dnia Kobiyt winszujã Ci wszyjskigo co nojlepsze: powodzyniŏ, szczyńściŏ, zdrowiŏ, jak tyż pōmyślności. Niych Dziyń Kobiyt i kożdy dalszy dziyń bydzie dlŏ Ciebie powodym do uciechy i uśmiychu.

Życzenia ślubne po śląsku

Roztomili! W dniu Waszego weselŏ winszujã Wōm, coby społniyły sie wszyjske Wasze marzeniŏ i plany. Niych tyn dziyń bydzie nojlepszym zaczōntkym Waszego spōlnego życiŏ – jako ślubny i ślubnŏ. Pamiyntejcie ô sia, ô Waszych uśmiychach, marzeniach i uciechach. W dwōjkã je łatwij i przijymnij!


Chcesz być na bieżąco? Obserwuj Portal w Google News!
Łukasz Tudzierz
Łukasz Tudzierzhttps://tuudi.net
Ślązak, felietonista, taternik. Od 2006 roku opisuję i komentuję Górny Śląsk. Mieszkam w Katowicach, pochodzę z Łazisk Górnych. Kocham Śląsk.

3 KOMENTARZE

 1. Wielkanoc

  Na te Świynta Wielki Nocy
  Kere z wiosny nom przichodzom
  Jajcym , kurkom
  i barankym
  Maszkytami niych posłodzom
  Śmingus Dyngus we pyńdziałek
  Locie wodom , parfinami
  Przeca dobrze ło tym wiycie
  Sercym , duszom
  byda z Wami
  Toż winszuja Wom
  ludkowie : baby , chopy nasze zocne
  Coby w zdrowiu
  i radości
  Przeszły Świynta Wielkanocne !

  Ze świontecznym
  powinszowaniym:

  Barbara Politaj

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj


3,022FaniLubię
763ObserwującyObserwuj
120ObserwującyObserwuj
1,049ObserwującyObserwuj