Naukowe i dyplomowe prace o Górnym Śląsku

Strona powstała z myślą, aby zebrać w jednym miejscu prace dyplomowe i naukowe, których tematyka dotyczy historii, kultury, społeczeństwa i gospodarki Górnego Śląska. Nie oszukujmy się – większość prac magisterskich i licencjackich nie zostanie nigdy przeczytana przez więcej niż garstkę osób. Chciałbym, aby trud włożony w stworzenie prac dyplomowych nie poszedł na marne.

Jeśli jesteś autorem pracy dyplomowej (licencjackiej lub magisterskiej) lub naukowej o śląskiej tematyce i chcesz, aby znalazła się w poniższym zestawieniu – wyślij plik PDF na adres tuudi@tuudi.net wraz z dopiskiem „Oświadczam, że jestem autorem pracy i wyrażam zgodę na nieodpłatne umieszczenie jej w serwisie Tuudi.net.”

Proszę także o podpis w poniższym formacie:

Imię i nazwisko autora, tytuł pracy, nazwa uczelni, rok , rodzaj pracy (magisterska, licencjacka, doktorska, artykuł).

Pomóż mi stworzyć katalog prac magisterskich, licencjackich i naukowych, który będzie kolejną cegiełką w uniwersyteckim badaniu zagadnień Górnego Śląska. Jeśli myślisz, że możesz pomóc w jakiś sposób lub jeśli po prostu chcesz do mnie napisać – nie wahaj się i zrób to już teraz.

Prace naukowe i dyplomowe o Górnym Śląsku

AUTORTYTUŁUCZELNIAROK PUBLIKACJITYP PRACYLINK
Glenn DaeninckDe virtuele Sileziërs: netnografie van een regionale identiteitUGent. Faculteit Letteren en Wijsbegeerte2012magisterskaPOCZYTAJ
Mateusz SzymańskiSprawa Górnego Śląska w latach 1918 – 1922Uniwersytet Pedagogiczny2016licencjackaPOCZYTAJ
Brendan Jeffrey KarchNationalism on the Margins: Silesians between Germany and Poland, 1848-1945Harvard University2010doktoratPOCZYTAJ
Artur CzesakMowa Górnoślązaków: nowe otwarcie Uniwersytet Jagiellońskiartykuł POCZYTAJ
Magdalena DembinskaAdapting to the Changing Context of Choice: Unrecognized Silesians and RusynsMcGill University2008artykułPOCZYTAJ
Michał Buchowski
& Katarzyna Chlewińska
Do Silesians Exist and can Silesia be Autonomous? Limits of Ethno-Political Tolerance in PolandAdam Mickiewicz University of Poznań
2012artykułPOCZYTAJ
Tymoteusz KrólProblemy narodu śląskiego w piosenkach śpiewanych w języku śląskimUniwersytet Warszawski2016artykuł POCZYTAJ
Robert PrzeliorzProblemy przestrzeni Starego Miasta w Mysłowicach i kierunki rewitalizacjiWyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach2015licencjackaPOCZYTAJ
Karolina GlückWizerunek Ślązaków we współczesnym kinie śląskim i polskimUniwersytet Śląski2016magisterskaPOCZYTAJ
Aleksandra Kunce, Zbigniew KadłubekMyśleć ŚląskWydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach2007książkaPOCZYTAJ
Ewelina SzczepanikTożsamość górnośląska w spektaklu „Piąta strona świata” w reżyserii Roberta TalarczykaUniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu2014licencjackaPOCZYTAJ
Henryk JaroszewiczWspółczesna śląszczyzna - dlaczego tak trudno o niej rozmawiać?Uniwersytet Wrocławski2013artykułPOCZYTAJ
Henryk JaroszewiczJęzyk śląski – po co, jaki i dla kogo?
Uniwersytet Wrocławski2012referatPOCZYTAJ
Ewa MichnaOdrębność językowa małych grup etnicznych i jej rola w procesach walki o uznanie oraz polityce tożsamości. Analiza porównawcza sytuacji Rusinów karpackich i ŚlązakówUniwersytet Jagielloński 2014artykułPOCZYTAJ
Ewa MichnaNarodowy spis powszechny ludności i mieszkań w 2011 r. I jego wykorzystanie w polityce tożsamości i walce o uznanie. Casus ŚlązakówUniwersytet Jagielloński 2011artykułPOCZYTAJ
Tomasz KamusellaSilesian: From Gwara to Language After 1989University of St Andrews2015artykułPOCZYTAJ
Artur CzesakKompetencje tłumaczy na język śląski Uniwersytet Jagielloński2012artykułPOCZYTAJ
Gerd HentschelCzy mogą powstać śląski, kaszubski albo góralski język nieliteracki?Uniwersytet Opolski2002artykułPOCZYTAJ
M. Kornacka-GrzonkaGórny Śląsk - dom "ukrytej opcji niemieckiej"?Uniwersytet Śląski2013artykułPOCZYTAJ
Amanda JeleńSystem Opieki zdrowotnej w Województwie ŚląskimWyższa Szkoła Informatyczno - Medyczna w Chorzowie2015licencjackaPOCZYTAJ
Piotr ZającSocjologia niewidzialnych miast – analiza miejsc magicznych w RybnikuUniwersytet Śląski 2012licencjackaPOCZYTAJ
Katarzyna BraszczokLudwik Kohutek : studium biobibliograficzneUniwersytet Śląski1994 magisterskaPOCZYTAJ
Arkadiusz PrzybyłkaŚwiadczenia emerytalne związane z pracą w górnictwie na przestrzeni dziejówUniwersytet Ekonomiczny w Katowicach2016artykułPOCZYTAJ
Arkadiusz PrzybyłkaŚwiadczenia emerytalno-rentowe związane z pracą w górnictwie w okresie międzywojennym w PolsceUniwersytet Ekonomiczny w Katowicach2016artykułPOCZYTAJ
Arkadiusz PrzybyłkaSpadek zatrudnienia wśród górników węgla kamiennego w kolejnych etapach restrukturyzacji branży na Górnym Śląsku.Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach2013artykuł POCZYTAJ
Arkadiusz PrzybyłkaRozwój górnictwa w regionie Świętokrzyskim i na Górnym ŚląskuUniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach2016artykuł POCZYTAJ
Arkadiusz PrzybyłkaTaking advantage of industrial heritage for the needs of tourism in the Silesian province.Lviv University2013artykuł POCZYTAJ
A. Kaczmarska, A. PrzybyłkaWykorzystanie potencjału przemysłowego i poprzemysłowego na potrzeby turystyki. Przykład Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiegoUniwersytet Ekonomiczny w Katowicach2010artykuł POCZYTAJ
Arkadiusz PrzybyłkaStarzy ludzie w rodzinach górniczychRegionalny Ośrodek Polityki Społecznej 2007artykuł POCZYTAJ
Wojciech KawkaMateriały z grodzisk stożkowatych w Tarnowicach Starych i Woźnikach w zbiorach Muzeum Górnośląskiego w BytomiuMuzeum Górnośląskie w Bytomiu2015artykułPOCZYTAJ
Wojciech KawkaMurowane wieże na zamkach księstwa opolsko-raciborskiego i księstw sukcesorskich od XIII do połowy XVI wiekuUniwersytet Jagielloński
2014magisterskaPOCZYTAJ
Jarosław RolakŚlązacy z Błękitnej Armii generała Józefa HalleraUniwersytet Śląski2007magisterskaPOCZYTAJ
Wojciech BeniszChwałęcice w świetle koncepcji społecznego wytwarzania przestrzeni Bohdana JałowieckiegoUniwersytet Śląski2007artykułPOCZYTAJ
Wojciech BeniszQuo vadis Chwałęcice?Uniwersytet Śląski2007licencjatPOCZYTAJ
Arkadiusz PrzybyłokMury miejskie na Górnym Śląsku w późnym średniowieczuUniwersytet Łódzki2014
doktoratPOCZYTAJ
Maciej MętrakZachodniosłowiański internet mniejszościowy
– medium masowe czy hobby pasjonatów?
Uniwersytet Warszawski2014artykułPOCZYTAJ
Maciej MętrakGwara? Godka? Język? Śląska tożsamość językowa
w mediach elektronicznych
Uniwersytet Warszawski2015artykułPOCZYTAJ
Joanna StebelTłumaczenie wybranych fragmentów "Mechanicznej pomarańczy" Anthony'ego Burgessa na etnolekt górnośląski w świetle lingwistyki kognitywnejUniwersytet Śląski2017praca magisterskaPOCZYTAJ
Justyna NieslerEdukacja regionalna na Górnym Śląsku: historia, współczesność, perspektywyUniwersytet Śląski2018praca magisterskaPOCZYTAJ
Zbigniew GreńProblematyka językowa w górnośląskich i zaolziańskich dyskusjach internetowychUniwersytet Warszawski2009artykułPOCZYTAJ
Sebastian FischerDuszpasterstwo małżeństw osób o róznej przynależności wyznaniowej w Kościele rzymskokatolickim i w Kościele Ewangelicko-Augsburskim w RP na przykładzie MikołowaUniwersytet Śląski2017praca magisterskaPOCZYTAJ
Henryk JaroszewiczKrytyka prób emancypacji śląszczyzny.
Płaszczyzna prawno-ustrojowa,
społeczno-polityczna i personalna
Uniwersytet Wrocławski,2019artykułPOCZYTAJ
Henryk JaroszewiczDlaczego rozmowa jest tak trudna?Uniwersytet Wrocławski,2013artykułPOCZYTAJ

Język śląski – argumenty naukowe przemawiające za uznaniem za język regionalny

AUTORTYTUŁPrzewodni CYTATLINK DO POBRANIA
Prof. dr hab.Bogusław WyderkaO standaryzacji języka śląskiego"Standaryzacja języka śląskiego jest procesem otwartym."POBIERZ
Prof. dr hab. Jolanta TamborStatus języka a wola ludu i kodyfikacja : przypadek śląski"Zważywszy jednak na wskazane wcześniej korzyści z posiadania przez grupę języka, nie ma powodu, by mowy Ślązaków za język regionalny nie uznać."POBIERZ
dr Artur CzesakKompetencje tłumaczy na język śląski
"Na wstępie należy zauważyć, że niełatwo jest mówić nawet o samej
kompetencji językowej w obrębie śląszczyzny, ponieważ jest ona językiem in statu nascendi."
POBIERZ
Prof. dr hab. Bogusław WyderkaOpinia o poselskim projekcie Ustawy o zmianie ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym, a także niektórych innych ustaw "Po wielu latach dyskusji i wielu przemyśleniach uważam, że w obecnych uwarunkowaniach cywilizacyjnych i społecznych nie da się powstrzymać śląskiego ruchu językowego i nie należy tego czynić. Musimy też przyjąć, że mamy do czynienia ze zjawiskiem wyłaniania się pokrewnego polszczyźnie języka zachodniosłowiańskiego."POBIERZ
Prof. dr hab. Marek S. Szczepański Opinia do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym, a także niektórych innych ustaw (druk nr 3835)
"W tym miejscu można przyjąć, że język śląski spełnia kryteria definicji języka regionalnego podane w Europejskiej Karcie Języków Regionalnych lub Mniejszościowych ."POBIERZ
Prof. dr hab. Jolanta TamborOpinia merytoryczna na temat poselskiego projektu ustawy o zmianie Ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym, a także niektórych innych ustaw"Status języka mniejszościowego oraz status języka regionalnego jest w dzisiejszym świecie wyłącznie kwestią prawno-polityczną."POBIERZ
Dr hab. Maria Szmeja prof. AGHOpinia o zmianie Ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym, a także niektórych innych ustaw.
"Wydaje mi się, że uznanie języka śląskiego (języków śląskich) za język regionalny ma kolosalne znaczenie dla pozytywnego nastawienia ludzi żyjących na Śląsku."POBIERZ
dr Małgorzata MyśliwiecŚlōnskŏ godka – przaśny folklor czy język regionalny?"Za uznaniem mowy śląskiej za język regionalny przemawia nie tylko fakt społecznego oczekiwania, ale także znaczny stopień zaawansowania prac nad kodyfikacją ślōnskiej godki i powstawania kolejnych dzieł tzw. kultury wysokiej."POBIERZ
dr Artur CzesakGóralski i śląski - mikrojęzyki literackie in statu nascendi?"Wydaje się, że omawiane systemy językowe, ciągle poszerzając zakres swego występowania, spełniają już kryteria, by nazwać je mikrojęzykami literackimi w rozumieniu A. Duliczenki."POBIERZ
dr Artur CzesakMowa Górnoślązaków - nowe otwarcie?"Dialektolodzy polscy i językoznawcy poloniści nadal gotowi są wieść spory o status kaszubszczyzny i skłaniać się ku uznawaniu jej za dialekt „polski” bądź „spolonizowany”, a tymczasem polityczna decyzja Sejmu i uznanie „języka ka­szubskiego” za język regionalny przyszły w pewnym sensie znienacka i zmieniły sytuację prawną. Od tego momentu na przykład raporty statystyczne zaliczają kaszubski do ogólnej kategorii języków „niepolskich”, mimo że brzmi to zaskakująco."POBIERZ
dr Henryk JaroszewiczJęzyk śląski – po co, jaki i dla kogo?"Ukonstytuowanie się języka śląskiego to konieczna, nie dająca się pominąć składowa część procesu budzenia się śląskiej, regionalnej tożsamości. Tak jak Język śląski potrzebuje Ślązaków, tak Ślązacy potrzebują języka śląskiego."POBIERZ
Dr Tomasz KamusellaCzy śląszczyzna jest językiem?
"Śląszczyzna jak najbardziej jest predestynowana do tego aby zostać uznana za język etniczny (lub chociażby regionalny) chroniony przez prawodawstwo Polski i Rady Europy."POBIERZ
dr Tomasz WicherkiewiczOpinia w kwestii poselskiej inicjatywy ustawodawczej o nadanie śląskiemu statusu języka regionalnego"W świetle przedstawionych powyżej faktów, nie ma przeciwwskazań, by śląski uznany został – w myśl postanowień polskiego i międzynarodowego ustawodawstwa – za drugi, obok kaszubskiego, język regionalny w Rzeczypospolitej Polskiej."POBIERZ
Juan LajoOpinia w kwestii języka śląskiego"Ze studiów moich wypływa wniosek, że śląski jest odrębnym językiem słowiańskim (lechickim), który zajmuje pozycję między językiem polskim i czeskim, a przy tym ma pewne cechy obce obu tym językom."POBIERZ
Jesteś autorem / autorką pracy o Górnym Śląsku? Wyślij publikację na adres tuudi@tuudi.net. Dodam ją do powyższego spisu.