Strona poświęcona pamięci o Tragedii Górnośląskiej 1945 roku

Tragedia Górnośląska, tym mianem określamy wydarzenia po wkroczeniu na teren Górnego Śląska armii sowieckiej, podczas której miały miejsce aresztowania, internowania oraz przymusowe wywózki rodzimych mieszkańców Śląska do przymusowej pracy na terenie Związku Radzieckiego. Liczba bezpośrednich ofiar jest obecnie bardzo trudna do zweryfikowania, szacunkowo przyjmuje się, że podczas internowania i katorżniczej pracy w kopalniach i zakładach przemysłowych na terenie ZSRR zginęło kilkadziesiąt tysięcy Ślązaków, głównie mężczyzn.

Wywiezieni

w głąb byłego Związku Radzieckiego POCZYTAJ
Ludność Górnego Śląska stała się zdobyczą wojenną Stalina – żywą reparacją wojenną. Jej obliczem był także rabunek dóbr materialnych, na wschód wywożono bowiem różne elementy bogatej infrastruktury przemysłowej. Wywózka mieszkańców Górnego Śląska i śmierć ponad połowy deportowanych uruchomiła proces głębokich zmian, jakie dotknęły rodziny i cały region. A po powrocie o swoim losie nie mogli mówić, bo noc stalinizmu i systemu komunistycznego, jaka zapadła nad Polską, nie pozwoliła ujawnić dramatu dziesiątków tysięcy ludzi i rodzin. Trzeba było czekać aż nadejdzie wolność i uwolni swą siostrę, prawdę.Abp Wiktor Skworc, Piekary Śląskie, maj 2014

List Ślązaka wywiezionego w 1945 do ZSRR

który wysłał do Polski, do swojej żony POCZYTAJ

Pozostawieni

Dramat pozostawionych na Śląsku żon i dzieci POCZYTAJ

W ogromnej większości były to osoby o wysokich kwalifikacjach zawodowych – górnicy, hutnicy, kolejarze, ślusarze, mechanicy, kowale, normalni ludzie, niezaangażowani politycznie. Wrócili tylko nieliczni. Według ostrożnych szacunków 1/3 deportowanych pozostała na obcej ziemi na zawsze.Dr Andrzej Sznajder, dyrektor katowickiego oddziału IPN


Posłuchaj całości wypowiedzi podczas otwarcia Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków do ZSRR w 1945 roku:Współczesna pamięć

Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków do ZSRR w 1945 roku POCZYTAJ O MUZEUM

Tegoroczne obchody Tragedii Górnośląskiej

Wkrótce…

 

Wywózka

lektura uzupełniająca POCZYTAJ
© Łukasz Tudzierz 2016